Norgesmesterskapet i svømming

I Norge er det Norges Svømmeforbund som organiserer det nasjonale mesterskapet, ved hjelp av lokale klubber som arrangør eller vertskap. NM i svømming arrangeres på årlig basis og er blitt avholdt helt siden 1911. Det første mesterskapet ble avholdt i Stavanger og kunne skilte med øvelser som 30 meter undervannssvømming. Denne disiplinen, sammen med andre, er senere gått ut av programmet etter hvert som mesterskapet har blitt mer konformt med den internasjonale utviklingen innen svømmesporten. Det vil si at mens det tidligere var vanlig å samle flere typer vannsport (åpent vann, stup og så videre) inn under ett og samme mesterskap, er det i dag et mer rendyrket svømme-NM vi ser, der det konkurreres i internasjonalt standardiserte disipliner.

Det som gjør NM i svømming – og svømmesporten generelt – spesiell, er at kvinner allerede fra starten i 2011 var velkomne til å delta på lik linje med menn. Dette gjorde svømming til en av svært få arenaer hvor kvinner fritt kunne utfolde seg sportslig. Dette må sees i sammenheng med at svømming også var åpent for kvinner i OL fra 1912. Sammenligner man med andre idretter kan man si at svømming i denne sammenhengen var banebrytende hva angår likestilling innen idretten.

Kort og lang bane

Det har vært en gradvis utvikling av Norgesmesterskapet i svømming der ulike disipliner og lengder er bitt lagt til og tatt bort. I NM i dag deles konkurransen i to, der det skilles mellom konkurranser som går i kortbanebasseng og langbanebasseng. Dette innebærer at bassengene holder henholdsvis 25 og 50 meters lengde. Mens førstnevnte arrangeres på våren, gjerne i årsskiftet mars/april, arrangeres konkurransene i langbane i juli hvert år. Konkurransene holdes i senior- og juniorklasse, samt for parasvømmere.

NM I langbane i 2019 ble avholdt i Drammen, med Drammen Svømmeklubb som teknisk arrangør.