Svømmesporten i dag

Svømmesporten regnes i dag som en av verdens støreste sporter. Ikke så rart kanskje, når man tenker på hvor lite utstyr som kreves for å bedrive denne idretten. Likevel er det mange mennesker som ikke kan svømme og som vært år utsettes for drukningsfare – eller ulykker. Dette henger nok også sammen med at svømming som sport har forflyttet seg over til svømmeanlegg de senere årene og at sporten er blitt stadig mer profesjonalisert. Den samme trenden ser man for rekreasjonssvømming – også her foregår stadig mindre utendørs. I takt med forurensning av elver og innsjøer, er utendørs svømming helt utenkelig mange steder. I områder hvor man har kystlinje og kanskje tilgang til rimelig rent sjøvann, er det heller ikke alltid en selvfølgelighet at lokalbefolkningen kan svømme. Ofte nyter havet stor respekt, og med høye kraftige bølger, tsunamier og lignende er det kanskje ikke så rart at mange er blitt opplært til å holde trygg avstand framfor driste seg ut i bølgene.

Teknikk

Svømming innebærer å bevege seg framover eller bakover i vannet ved hjelp av muskelbevegelse i kombinasjon med oppdrift. Menneskekroppen har en noe mindre tetthet enn vann, og vil derfor delvis flyte i vannet. Graden av oppdrift bestemmes av flere faktorer, blant annet lungekapasitet, fettprosent og saltinnhold i vannet. Ulike teknikker benyttes, noe du kan lese mer om i neste artikkel.

Svømmeteknikk avhenger ikke bare av lære, men også av reflekser. Visste du at det er medfødte reflekser som gjør at babyer kan bedrive såkalt babysvømming? Når spedbarn er i vann vil de automatisk aktivere en dykkerefleks – uten at den er blitt lært opp til å gjøre dette.

Profesjonell organisering

I Norge er svømmesporten organisert gjennom Norges Svømmeforbund – NSF. De ble stiftet tilbake i 1910, og har i dag i underkant av 70.000 medlemmer på landsbasis. Deres hovedmål er å gjøre svømming tilgjengelig for alle, basert på den enkeltes forutsetning, behov og interesse.

I tillegg til svømming, er forbundet ansvarlig for organiseringen av følgende vannsporter i Norge:

  • stup
  • vannpolo
  • synkronsvømming
  • Open Water
  • master

Internasjonalt er det FINAFédération internationale de natation som organiserer svømmesporten og de fleste internasjonale konkurranser herunder. FINA ble etablert i 1908 og har hovedkontor i Lausanne, Sveits. Lengre ned på siden kan du lese mer om hvilke konkurranser de arrangerer og hva forskjellene mellom disse er.