Svømming: En tidløs sport

Svømming er en sport og en bevegelsesmetode som kan spores tilbake til da livet i havet gradvis videreutviklet seg på land. En del ferdigheter, slik som å puste under vann er ikke noe vi mennesker i dag kan gjøre uten hjelpemidler, men vi kan likevel, i likhet med en rekke andre arter flyte og komme oss framover i vannet ved hjelp av visse bevegelser.

Svømming gjennom historien

Vi kan finne referanser til svømming så langt tilbake som for 10.000 år siden. I Egypt har man blant annet funnet grottemalerier av mennesker som svømmer en form for brystsvømming og hundepadling i vann. Nyere versjoner man har funnet, viser også mennesker som svømmer i crawl-stil. Dette forteller oss at svømmingen har vært med oss mennesker opp gjennom historien og at den kan ha spilt en viktig rolle både som framkomstmetode, overlevelsesferdighet og kanskje til og med som kunstnerisk utrykksform.

Senere malerier viser også det som kan ligne på svømmebasseng, noe som tyder på en videre kultivering av svømming og av vann som kunstnerisk form. Dette ser man blant annet fra India rundt 2800 år før Kristus. Det samme har man funnet fra Kreta.

Svømming som kulturelt uttrykk

I tillegg til de historiske uttrykk som har gitt seg til kjenne gjennom tegning og maleri, finner vi også svømming i kunstneriske opptredener. Synkronsvømming er et eksempel på dette. I tillegg til å være en idrett, er det designet for å skape et estetisk uttrykk som gir tilskueren et bilde av kunst som utfolder seg “live” foran øynene på en. Det er ikke tilfeldig at denne olympiske grenen kalles “artistic swimming” på engelsk. Denne formen for svømming krever en enorm kroppsbeherskelse. Det stilles store krav til smidighet, styrke, rytmisk sans og utholdenhet, i tillegg til at utøverne må være komfortable i og under vann og evne å puste deretter.

Synkronsvømming har vært pådet olympiske programmet siden 1984, da de olympiske leker ble holdt i Los Angeles. Siden har det økt i popularitet blant tilskuerne, noe som kan forklares ved det underholdningsmessig og publikumsvennlige aspektet. Det som er litt spesielt med synkronsvømming sammenlignet med andre idretter i OL er at denne grenen så langt kun er åpen for kvinner. Mannlige synkronsvømmere kan konkurrere i andre sammenhenger, men ikke i de Olympiske Leker. Kanskje noe å se nærmere på i et likestillingsperspektiv?

I denne formen for svømming, utføres øvelsen i et basseng, akkompagnert av musikk. Svømmerne bestemmer selv musikken de vil bruke i sitt program. Utøverne kan opptre solo, i par (duett) eller i lag. Her er nok sistnevnte uten tvil blitt den mest populære blant publikum, da et høyere antall utøvere krever enda mer med tanke på koordinasjon og reaksjonsevne fra hver enkelt utøver.